NAKOĽKO SÚ KÓPIE OD HORCH HOUSE BLÍZKE ORIGINÁLNYM PÁSKAM?

Sme presvedčení, že sú tak blízke, ako je len možné sa dostať – nie len k originálnej páske v jej súčasnom stave, ale k originálnej páske v jej pôvodnom stave. Vďaka nášmu procesu mäkkej renovácie naše kópie originálnych pások by mohli byť v istom zmysle považované za lepšie než súčasné originály, pretože boli s láskou obnovené tak, aby poskytovali rovnakú kvalitu zvuku, ktorú mali originály v deň, keď boli prvýkrát zaznamenané.