VYKONÁVA HORCH HOUSE POČAS PROCESU KOPÍROVANIA AKÉKOĽVEK DRUHY ÚPRAV?

Rozhodne nie! Prečo kaziť to, čo je najlepšie? Celý zmysel toho, čo robíme, spočíva v zachytení čara originálnych analógových pások v najčistejšej najvernejšej možnej forme.

Upravovanie možno prirovnať k používaniu počítačového softvéru na úpravu pôvodnej fotografie. Výhodou je, že dokážete odstrániť nepotrebné značky alebo šum, vyčistiť veci, odstrániť skreslenie a zvýšiť jasnosť. Nevýhodou je, že pritom často stratíte prirodzenú podstatu originálu a výsledok sa môže javiť trochy umelým, chýba v ňom reálny život.

Nanešťastie pásky rovnako ako fotografie majú tendenciu časom starnúť a väčšina analógových predlôh má v súčasnosti 30-80+ rokov.

Takže sme sa podujali na dôkladný proces „mäkkej renovácie“, čo je kľúčom ku novému zachyteniu kvality originálnej pásky.