AK JE ANALÓGOVÁ NAHRÁVKA O TOĽKO LEPŠIA PREČO SA VÄČŠINA NAHRÁVOK V SÚČASNOSTI VYKONÁVA DIGITÁLNE?

Tak to je rozhovor na dlhý zimný večer najlepšie pri fľaši dobrej brandy! Veľmi stručne povedané, analógová nahrávka bola štandardom až do začiatku osemdesiatich rokov, kedy väčšina nahrávacích štúdií prešla na digitálne nahrávanie. Prečo? Z mnohých dôvodov. Existovala už technológia. Záznamoví inžinieri vnímali väčší priestor pre manipuláciu so zvukom. Digitálne súbory na pevných diskoch sa časom neznehodnocujú tak ako fyzické pásky. Trh s hudbou bol na vzostupe a teda sa odklonil od kvality remeselníka k masovej výrobe. A samozrejme staré obľúbené – náklady. Analógové nahrávky sú časovo náročné a drahé, vyžadujú si celý rad vysoko kvalitného vybavenia, navyše tímy expertov na prevádzku a údržbu. Na rozdiel od toho základný digitálny záznam môže vyrobiť jedna osoba a počítač. 

Presuňme sa do súčasnosti a zistíme, že pokračujúci rast v oblasti digitálneho záznamu a súčasne prehrávania formátov urýchľuje obnovenie diskusie nad kvalitou zvuku, a teda vedie k znovuobjaveniu všetkých vecí okolo analógového záznamu. Takže si začíname všímať jedného alebo dvoch umelcov, a pár malých nezávislých nahrávacích spoločností, ktoré znovu začínajú vyrábať analógové nahrávky.