AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ANALÓGOVÝMI A DIGITÁLNYMI PREDLOHAMI?

Kvalita akéhokoľvek digitálneho záznamu, bez ohľadu na úroveň rozlíšenia, nikdy nemôže zodpovedať analógovému jednoducho preto, že hudba alebo zvuk nie sú digitálne! Pri nahrávaní hudby digitálne, v podstate odoberáte vysoko komplexnú vzorku zvukových vĺn a konvertujete ich do série jednotiek a núl. Pri takomto postupe strácate veľké množstvo informácií od samého začiatku. Oproti tomu, kvalitný analógový záznam v skutočnosti zachytáva kompletné vlnové dĺžky, takže dostávate úplné informácie. 

Výsledná kvalita akejkoľvek pásky/záznamu/CD/digitálneho súboru bude samozrejme závisieť od celého radu ďalších faktorov, ako výrobné procesy, formát pre prehrávacie systémy, z ktorých každý bude mať za následok určitú malú mieru straty alebo rušenia pôvodnej informácie. To jedôkaz toho, prečo nemôže byť nič lepšie ako originálna analógová páska. Obsahuje viac informácií než akýkoľvek iný zdroj alebo čokoľvek iné odvodené z tohto zdroja.