ČO KONKRÉTNE ZNAMENÁ „ORIGINÁLNA PÁSKA“?

Dobrá otázka. Tento termín je niekedy nesprávne vykladaný, takže stojí za to, ujasniť si, čo to konkrétne znamená. 

Keď sa nahráva album, či už v štúdiu alebo na pódiu, bude to buď viacstopový záznam pomocou niekoľkých mikrofónov a/alebo rôzne relácie na zaznamenanie každého jednotlivého prvku oddelene (nástroje, spev) alebo živý či napoly živý záznam, v ktorom jeden alebo viac mikrofónov zachytí výkon ako celok.  Nahrávací inžinieri potom dajú tieto rôzne prvky dohromady, upravujú a mixujú ich, aby dosiahli požadovaný zvuk a odstránili nežiadúci šum, ktorý vrcholí v prvom konečnom usporiadaní albumu. Toto je originálna štúdiová páska, ktorá nie je len jedna, ale ich je niekoľko – každá z nich je považovaná za originálnu predlohu. 

Táto štúdiová nahrávkasa potom používa ako „predloha“ pre všetky následné kópie, atď.  Ale samozrejmes každým ďalším spracovaním sa stráca nejaká časť z kvality zvuku a pôvodnej informácie.  Čo je dôvod, prečo nič neznie celkom ako originálna páska zo štúdia. Je to originálny zdroj albumu v dokončenom stave.