GustavHolst_Planeten_10x10_72.jpg

PLANÉTY

by Gustav Holst

poradové číslo originálnej pásky: HH01.00.40
cena s DPH: 398,00 EUR
cena bez DPH: 331,67 EUR
2 RTM SM468 pásky na 10" kovových cievkach
38cm/15IPS-CCIR-1/4inch-2 Track-510nWb

poradové číslo originálnej pásky: HH02.00.40
cena s DPH: 148,00 EUR
cena bez DPH: 123,33 EUR
1 RTM LPR90 on 7" Plastic Reel
19cm/7.5IPS-NAB-1/4inch-2 Track-320nWb

Zrekonštruoval Christoph Stickel

„Planéty“, Op. 32 je orchestrálna suita zo siedmych viet skladby, ktorú skomponoval anglický skladateľ Gustav Holst. Každá z nich je pomenovaná podľa určitej planéty a jej zodpovedajúcemu astrologickému charakteru, a napísaná v období rokov 1914 až 1916. Každá veta suity je pomenovaná podľa určitej planéty slnečnej sústavy a jej zodpovedajúcemu astrologickému charakteru ako to definoval Holst. Zastúpené sú všetky planéty s výnimkou Zeme, ktorá v astrologickej praxi nie je pozorovaná.

Myšlienku navrhol Holstovi Clifford Bax, ktorý ho oboznámil s astrológiou, keď boli obaja súčasťou malej skupiny anglických umelcov dovolenkujúcich na Malorke na jar v roku1913. Holst sa celkom oddal tejto téme a rád sa zabával opisovaním horoskopov svojich priateľov.

Tento analógový záznam bol základom pre subtílnu “renováciu”, ktorú vykonal Christoph Stickel. Cieľom bolo nezasahovať umelo za žiadnych okolností. Nahrávky boli iba “zbavené hluku”.

1 Mars, nositeľ vojny (1914)
2 Venuša, the Bringer of Peace (1914)
3 Merkúr, okrídlený posol (1916)
4 Jupiter, nositeľ radosti (1914)
5 Saturn, nositeľ staroby (1915)
6 Urán, čarodejník (1915)
7 Neptún, mystik (1915)

Steinberg vytvára veľký rozruch v „Jupiterovi“ aj inde, a jeho orchester je po celý čas na prstoch.
Record Review/David Mellor, klasické FM (Londýn)/01.. apríl 2004

Holstove „Planéty“ sú premyslene čitateľné . . . Hra orchestra je vynikajúca . . .
Record Review/Peter Joelson, Audiophile Audition/14. jún 2012

Zbor New England Conservatory Chorus
Orchester Boston Symphony Orchestra
William Steinberg

späť' na pôvodné pásky

späť' na vinylové platne