EastDrive_10x10_72.jpg

EAST DRIVE - LIVE

by EAST DRIVE, zvláštny hosť: VADIM NESELOVSKYI

poradové číslo originálnej pásky: HH01.00.47
cena s DPH: 398,00 EUR
cena bez DPH: 331,67 EUR
2 RTM SM468 pásky na 10" kovových cievkach
38cm/15IPS-CCIR-1/4inch-2 Track-510nWb

poradové číslo originálnej pásky: HH02.00.47
cena s DPH: 148,00 EUR
cena bez DPH: 123,33 EUR
1 RTM LPR90 on 7" Plastic Reel
19cm/7.5IPS-NAB-1/4inch-2 Track-320nWb

poradové číslo platne: HH16.00.29
cena s DPH: 33,00 EUR
cena bez DPH: 27,50 EUR

„Nahrávanie v štúdiu je vždy silný zážitok, ktorý si až do najmenších detailov vyžaduje veľkú dávku sústredenosti a pozornosti. Obzvlášť to platí vo vynikajúcom nahrávacom štúdiu Bauer Studios v Ludwigsburgu, kde sa zdá, akoby sme každú notu, ktorú sme zahrali, a každý nepatrný odtieň zvuku, ktorý sme vytvorili, vnímali cez lupu. Vďaka odbornosti fantastického zvukového technika Philippa Hecka sa každý detail zachytil s rýdzou čistotou, a bez akéhokoľvek skreslenia prirodzene znie. Môcť sa podeliť s týmto zážitkom naživo s entuziastickým a pozorným publikom bolo niečo veľmi vzácne a jedinečné. Nenahrali sme iba mimoriadne chvíle z vystúpenia skupiny, ale nadšenie a čulú atmosféru celého koncertu. A to všetko v tej najlepšej kvalite – na páske! Áno – na páske! Analógovej, zlatko...”
Bodek Janke

„Často som sa pýtal samého seba, čo až tak rozdeľuje tieto dva svety nahrávania živých vystúpení a nahrávania v štúdiu, že mnoho hudobníkov sa domnieva, že pri nasledovaní týchto dvoch úplne odlišných výziev si každá z nich vyžaduje úplne iný prístup a stratégiu. Na jednej strane, so živým publikom je možná vzájomná interakcia, ktorá môže chvíľami vyvolať city a pocity blížiace sa k extáze. Na strane druhej sa vyžaduje silná sústredenosť na každý detail vystúpenia v nemilosrdnom, dokonalosť hľadajúcom prostredí, kde je snaha všetko predkladať ako na striebornom tanieri. Pre mňa to nikdy neboli dva rozdielne svety, ale skôr rozdielne kontinenty jedného sveta. A požiadavky priameho stereo nahrávania naživo pred publikom v akusticky optimálnom prostredí nahrávacieho štúdia, už bez zjavnej možnosti akýchkoľvek neskorších úprav, spája tieto kontinenty dohromady do prvotnej, takmer archaickej prirodzenosti - Pangei.”
Philipp Bardenberg

“Uskutočniť tento koncert pred živým publikom v známom štúdiu Bauer Studios bolo pre mňa veľmi mimoriadnym zážitkom. A tiež môcť všetko nahrať analógovou technikou bol skutočný bonus! Vďaka Philippovi Heckovi za skvelý zvuk. Vďaka Eve Bauer-Oppellandovej za jej kreatívne nápady. Vďaka Vadimovi Neselovskému za jeho svižné prsty a neočakávaný, zaujímavý hudobný “odklon”, ku ktorému som sa s veľkým potešením pripojil. A vďaka aj skupine East Drive za jej nesmierne pozitívnu energiu.”
Vitaliy Zolotov

BODEK JANKE: bubny, bicie
PHILIPP BARDENBERG: basgitara
VITALIY ZOLOTOV: gitary
VADIM NESELOVSKYI: klavír, melodika

späť' na pôvodné pásky

späť' na vinylové platne