AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ANALÓGOVÝMI A DIGITÁLNYMI PREDLOHAMI?

Kvalita akéhokoľvek digitálneho záznamu, bez ohľadu na úroveň rozlíšenia, nikdy nemôže zodpovedať analógovému, jednoducho preto, že hudba alebo zvuk nie sú digitálne! Pri nahrávaní hudby digitálne v podstate odoberáte vysoko komplexnú vzorku zvukových vĺn a približne ich prevádzate do série jednotiek a núl. Pritom podľa definície strácate veľké množstvo informácií od samého začiatku. Naproti tomu kvalitný analógový záznam v skutočnosti zachytáva kompletné vlnové dĺžky, takže dostávate úplné informácie.

Výsledná kvalita akejkoľvek následnej pásky/záznamu/CD/digitálneho súboru bude samozrejme závisieť od celého radu ďalších faktorov, od výrobných procesov po prehrávacie systémy, pričom každý z nich bude mať za následok určitú malú mieru straty alebo rušenia pôvodnej informácie. To je dôvod, pokiaľ ide o reprodukovanú hudbu, prečo nemôže byť nič lepšie ako originálna analógová páska. Obsahuje viac informácií než akýkoľvek iný zdroj alebo čokoľvek iné odvodené z tohto zdroja.